Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

       Tìm kiếm, phát triển mạng lưới Nhà cung cấp/Thầu phụ

 • Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ, quản lý danh mục đối tác TP/NCC của Công ty;
 • Thực hiện xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực và xếp hạng TP/NCC. Thực hiện công tác đánh giá năng lực TP/NCC định kỳ theo quy định;
 • Thực hiện xây dựng các chương trình, chính sách chăm sóc TP/NCC, các chính sách ưu đãi dành cho TP/NCC chiến lược;
 • Phối hợp chuẩn bị và đề xuất danh mục TP/NCC tham gia chào thầu cùng các bộ phân liên quan trong giai đoạn đấu thầu;
 • Tổ chức chào thầu, thu thập đơn giá chào thầu của các TP/NCC trong giai đoạn đấu thầu;
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch cung ứng cùng các bộ phận liên quan trong giai đoạn đấu thầu;

       Quản lý hệ thống đấu thầu qua mạng ebidding

 • Quản lý website đấu thầu ebidding. Phối hợp với bộ phận liên quan để cải tiến, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế;
 • Phân quyền, hướng dẫn cho các đơn vị thành viên cùng khai thác sử dụng;
 • Cập nhật đầy đủ, công khai, minh bạch thông tin các gói thầu;
 • Phối hợp xây dựng các tiêu chí đánh giá chấm thầu với nhóm Quản lý giá và đàm phán Hợp đồng;
 • Lập báo cáo tổng hợp đánh giá TP/NCC cho các gói thầu

Job Requirement

 • Đại học các ngành xây dựng công trình, địa kỹ thuật, kinh tế xây dựng;
 • 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) tiếng Anh
 • Am hiểu về thị trường ngành xây dựng;
 • Nắm rõ các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng;
 • Thông thạo công tác bóc tách khối lượng từ bảng vẽ thiết kế;

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Ha Tinh
 • Required skills: kỹ sư hiện trường, site engineer, kỹ sư, engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.