Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch đào tạo
 • Quản lý và triển khai đào tạo
 • Thực hiện công tác báo cáo đào tạo
 • Tham gia vào các kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa, truyền thông nội bộ

Job Requirement

 • Đại học các ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Luật, QTKD;
 • Có các kỹ năng thuyết trình, thiết kế
 • Nhiệt tình, năng động, linh hoạt

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG C&B, C&B, chuyên viên lương, lương, chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.