Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Lập biện pháp kỹ thuật

- Tiếp nhận yêu cầu lập biện pháp kỹ thuật từ các bên liên quan

- Làm rõ yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, ATLĐ, chi phí…của hồ sơ

- Lập biện pháp kỹ thuật thực hiện cho từng công trình/dự án

2. Quản lý và triển khai dự án

- Lập kế hoạch thực hiện dự án

- Bố trí nguồn lực thực hiện.

- Triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

- Quản lý công việc dự án: phạm vi thực hiện/các bên liên quan/chất lượng/tiến độ/chi phí/nhân sự/ATLĐ/ rủi ro/ truyền thông…

- Kiểm soát thay đổi trong quá trình thực hiện dư án.

- Lập báo cáo: Tập hợp, xử lý số liệu hiện trường, trong phòng, viết báo cáo…

             - Kết thúc dự án/giai đoạn dự án: Nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán….

3. Nghiên cứu khoa học

              - Tham gia nghiên cứu khoa học.

- Tham gia cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.

- Tiếp nhận, nắm bắt chuyển giao công nghệ mới, tổ chức ứng dụng thực hiện.

4. Quản lý hồ sơ liên quan và thực hiện các công việc khác được giao.

Job Requirement

1. Kiến thức chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Địa chất công trình, Địa kỹ thuật hoặc các ngành tương đương
 • Khả năng làm việc bằng tiếng Anh
 • Am hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành
 • Ưu tiên có các chứng chỉ hành nghề liên quan
 • Có kiến thức QLDA

2 . Kỹ năng công việc:

 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: Tốt
 • Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: khá
 • Giải quyết vấn đề tốt

3. Kinh nghiệm tối thiểu: Ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm

4. Lưu ý đặc biệt

 • Chấp nhận đi công tác xa khi cần 
 • Cẩn thận, trung thực, linh hoạt.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - Chuyên viên Kinh tế đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FECON RAITO - Kỹ sư thiết bị
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.