Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật trong giai đoạn đấu thầu

- Tiếp nhận thông tin đấu thầu từ Phòng Kinh tế - Đấu thầu, bao gồm: quy mô dự án, phạm vi công việc, tính khả thi và năng lực cạnh tranh của Công ty, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật và tham gia họp triển khai đấu thầu theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng/ Phó phòng;

- Khảo sát thực địa và làm rõ các yêu cầu về kỹ thuật, phạm vi công việc cùng các yêu cầu khác như: tiến độ, biện pháp…;

- Lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tính cạnh tranh, phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của Dự án;

- Tham gia họp làm rõ, thuyết minh phương án kỹ thuật, thương thảo và đàm phán hợp đồng.

2. Xử lý các vấn đề kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai dự án

- Tiếp nhận chi tiết thông tin cần hỗ trợ từ dự án, bao gồm các giải pháp đề xuất (nếu có), thông tin, hạng mục và thời gian hoàn thành;

- Kiểm tra các phương án mà Ban điều hành đề xuất và đề xuất giải pháp thay thế (nếu cần);

- Xác nhận các biện pháp phát sinh trước khi triển khai thi công tại hiện trường;

3. Nghiên cứu tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật

- Nghiên cứu, tính toán và đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu và cải tiến biện pháp thi công cho các dự án Công ty tham gia;

- Tham gia cùng các đơn vị thành viên trong hệ thống thực hiện các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí;

- Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới vào quá trình thiết kế, thi công.

4. Phối hợp, hỗ trợ các phòng/ban liên quan và tham mưu BGĐ

- Tham mưu BGĐ trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, các ngành nghề theo định hướng của Công ty;

- Tư vấn, hỗ trợ BĐH trong công tác quản lý dự án, tìm giải pháp thi công tối ưu và xử lý sự cố nếu có;

- Phối hợp nội bộ Phòng Kỹ Thuật – Chất lượng một cách chủ động để giải quyết vấn đề;

- Phối hợp với các phòng/ban liên quan trong quá trình đấu thầu và các Dự án trong quá trình triển khai thi công.

5. Cải tiến liên tục, báo cáo định kỳ/đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Job Requirement

* Tiêu chí bắt buộc:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành xây dựng, địa kỹ thuật, giao thông, mỏ, kiến trúc…;

- Kinh nghiệm; Tối thiểu tử 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kết cấu và địa kỹ thuật có kinh nghiệm về địa kỹ thuật nền móng là một lợi thế.

 

* Tiêu chí ưu tiên:

- Nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Công ty; nắm được các quy chuẩn, luật định liên quan quản lý, nghiệm thu chất lượng công trình;

- Sử dụng tốt các phần mềm Văn phòng và Chuyên ngành liên quan;

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Tiếng anh chuyên ngành;

- Làm việc tại Văn phòng Hà Nội. Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác ngắn hạn tại Dự án.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO] Chuyeen, [FECON RAITO] Chuyên viên Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - Chuyên viên Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng, Cung ứng, Mua hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Trưởng phòng Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FECON RAITO, Kỹ sư hiện trường, Công trình ngầm, Xử lý nền
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO], [FECON RAITO] Kỹ sư thiết bị, FRU
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Kỹ sư điện, Điện, FRU, FECON RAITO
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Lễ tân, [FECON RAITO] Nhân viên lễ tân văn thư, FRU, Lễ tân, FECON RAITO
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ha Tinh
 • Required skills: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - Contract Management
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.