Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác chấm công của Công ty tuân thủ theo Chính sách nhân sự và những quy định hiện hành;
 • Trực tiếp tính lương hàng tháng và quản lý các công việc liên quan (làm thêm giờ, phụ, trợ cấp, nghỉ phép….);
 • Chịu trách nhiệm về việc tính thưởng lễ tết, chế độ chính sách liên quan cho NLĐ;
 • Đảm bảo chính sách tiền lương và chế độ phúc lợi của nhân viên được thực hiện chính xác và đúng hạn;
 • Phối hợp và hỗ trợ Ban Tài chính – Kế toán trong công tác tổng hợp, đăng ký, quyết toán thuế thu nhập cho NLĐ: hàng tháng - quý – năm;
 • Giải đáp các thắc mắc của NLĐ liên quan đến công, lương, thuế TNCN và các vấn đề liên quan;
 • Quản lý thông tin chi trả lương và các khoản theo lương theo quy định của Chính sách nhân sự hiện hành.
 • Quản lý quan hệ lao động
 • Xây dựng kế hoạch triển khai; Làm báo cáo tháng - quý - năm
 • Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật, Xã hội nhân văn);
 • 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Nắm rõ luật lao động.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ / senior legal, CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ /SENIOR LEGAL, Pháp chế, Legal
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO, Trainer, Giáo viên, Teacher, Huấn luyện viên, Chuyên viên huấn luyện
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.