Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 Các công việc liên quan đến pháp lý hợp đồng:

 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về ký kết và thực hiện hợp đồng.
 • Nghiên cứu, chỉ ra các rủi ro pháp lý liên quan đến tính toàn diện của hợp đồng.
 • Tham gia và/hoặc hỗ trợ việc đàm phán, thương lượng các điều khoản của hợp đồng.
 • Xem xét thủ tục quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Tham mưu, tư vấn:

 • Tham mưu pháp lý trong các hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Tham mưu về pháp lý để xử lý sự cố phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công ty con.
 • Tư vấn/hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các hoạt động của Phòng/Ban/Ban điều hành công trường/Công ty con.

Nghiên cứu và thực hiện:

 • Nghiên cứu thay đổi những chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và thông tin đến các đơn vị liên quan.
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký giấy phép/giấy chứng nhận… cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Tham gia/phối hợp với Tổ chức hành nghề luật sư tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án, công việc pháp lý tại giai đoạn thi hành án.

Thực hiện một số công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của lãnh đạo (nếu có)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Am hiểu về pháp luật doanh nghiệp, xây dựng, lao động, đầu tư…
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng là một lợi thế lớn.
 • Hiểu biết về hợp đồng Fidic.
 • Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu, dự thảo được các tài liệu bằng tiếng Anh.
 • Kỹ năng đánh giá, phân tích, nhận diện được rủi ro về pháp lý.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn lớn.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Thanh Hoa, Dong Nai
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng QS, QS, kỹ sư QS, kế hoạch, hồ sơ nội nghiệp, QA/QC, kỹ sư nội nghiệp
 • Number of positions: 4
 • Posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản lý chất lượng, Kỹ sư quản lý chất lượng, FPL -Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Giám đốc dự án / Project Manager, Giám đốc dự án, Quản lý dự án, Project Manager
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B, Chuyên viên tiền lương
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý chi phí và giá thành, quản lý chi phí, giá thành, cost
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên pháp chế, Compliance officer, Legal Specialist, Legal Specialist Financial Fraud Investigator, Legal expert, Chuyên viên pháp lý, Legal officer, Cán bộ pháp chế, Nhân viên pháp lý, Regulatory Affairs executive, Legal affairs Administrator, Chuyên viên tuân thủ, nhân viên pháp chế, Chuyên Viên Tư vấn Pháp Lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng ban Dự án, Trưởng ban Dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Chuyên viên kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.