Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Các công việc liên quan đến pháp lý hợp đồng

- Tham mưu pháp lý trong các hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham mưu về pháp lý để xử lý sự cố phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

- Tư vấn/hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các hoạt động của Phòng/Ban/Ban điều hành công trường.

- Nghiên cứu thay đổi những chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và thông tin đến các đơn vị liên quan.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký giấy phép/giấy chứng nhận… cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia/phối hợp với Tổ chức hành nghề luật sư tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án, công việc pháp lý tại giai đoạn thi hành án.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật;

Có tối thiểu kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng;

Tư duy pháp lý tốt; chủ động, nhiệt tình giải quyết công việc;

Giao tiếp tốt; cẩn thận trong công việc.

Ưu tiên nam 27-35 tuổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Compliance officer, Legal Specialist, Legal expert, Chuyên viên pháp lý, Legal officer, Cán bộ pháp chế, Regulatory Affairs executive, Legal affairs Administrator, nhân viên pháp chế, Chuyên Viên Tư vấn Pháp Lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.