Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện quản lý giá thành sản phẩm.

- Hỗ trợ/cung cấp thông tin về giá, đơn giá, định mức của Công ty để lập đề xuất tài chính, báo giá, PAKD các dự án.

- Soát xét PAKD, đề xuất tài chính trong hồ sơ dự thầu của các dự án.

- Phối hợp xem xét Hợp đồng với Khách hàng;

- Chuẩn hóa các dữ liệu thống kê.

 2. Thực hiện quản lý chi phí dự án.

- Quản lý công tác thuê mua:

+ Phối hợp giám sát công tác E-bidding;

+ Thực hiện soát xét kết quả lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu phụ;

+ Cảnh báo việc thực hiện ngân sách thuê mua;

- Quản lý kế hoạch chi phí:

+ Thực hiện soát xét kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền;

+ Thực hiện kiểm soát thực tế tình hình thực hiện kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền. - Quản lý và triển khai dự án:

+ Thực hiện soát xét Hồ sơ thanh toán với Khách hàng, nhà thầu phụ, nhà cung cấp;

+ Theo dõi, kiểm soát đơn giá, giá thành sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Kiểm soát định mức nguyên nhiên vật liệu, định mức xây lắp, định mức hao hụt, định mức giao khoán và định mức cần thiết khác cho thi công của Công ty;

+ Kiểm soát, cảnh báo việc thực hiện ngân sách do Công ty giao khoán;

+ Cảnh báo, dự báo kịp thời các trường hợp bất thường trong thanh toán;

- Quản lý giá trị phát sinh: soát xét hồ sơ trình phê duyệt phát sinh từ Khách hàng, phát sinh hợp đồng thầu phụ;

- Hỗ trợ QS tại các dự án trong công tác quản lý chi phí, lập dự toán phát sinh; quyết toán;

- Kiểm tra, soát xét báo cáo chi phí đóng dự án của Công ty.

 3. Quản trị hệ thống báo cáo dự án của Công ty.

- Lập báo cáo chi phí các dự án của Công ty;

 4. Phát triển nguồn lực QS Tập đoàn và nhân sự của Ban:

- Tham gia phỏng vấn để lực chọn nhân sự QS cho tập đoàn.

- Huấn luyện và phát triển đội ngũ QS công trường.

5. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến hoạt động kiểm soát chi phí.

 6. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Job Requirement

- Nam; Tốt nghiệp Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh.

- Nắm rõ các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng.

- Thông thạo công tác bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế.

- Sử dụng thành thạo MS office, và các phần mềm chuyên ngành liên quan.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Thanh Hoa, Dong Nai
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng QS, QS, kỹ sư QS, kế hoạch, hồ sơ nội nghiệp, QA/QC, kỹ sư nội nghiệp
 • Number of positions: 4
 • Posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Compliance officer, Legal Specialist, Legal expert, Chuyên viên pháp lý, Legal officer, Cán bộ pháp chế, Regulatory Affairs executive, Legal affairs Administrator, nhân viên pháp chế, Chuyên Viên Tư vấn Pháp Lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Giám đốc dự án / Project Manager, Giám đốc dự án, Quản lý dự án, Project Manager
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B, Chuyên viên tiền lương
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng ban Dự án, Trưởng ban Dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Chuyên viên kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.