Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Nhiệm vụ Quản lý Hợp đồng (80%)

- Phối hợp thực hiện công tác lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu; lập và trình phê duyệt giá các gói thầu.

- Tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị nhà thầu Tư vấn/Thi công xây lắp/Nhà cung cấp…mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Triển khai và quản lý các Hợp đồng kinh tế từ bước lập, trình duyệt, nghiệm thu thanh toán đến Thanh lý Hợp đồng.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin các nhà thầu Tư vấn/Thi công xây lắp/Nhà cung cấp… phục vụ lâu dài cho Công tác lựa chọn nhà thầu.

2. Nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư (15%)

- Phối hợp công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu.

- Tham gia công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.

- Tham gia công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao công trình.

3. Nhiệm vụ khác (5%)

Job Requirement

1. Kiến thức chuyên môn

- Đại học trở lên các ngành giao thông, xây dựng, kinh tế xây dựng

- Kiến thức chuyên sâu về xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu

- Hiểu biết, có kiến thức về đầu tư dự án

- Kiến thức về thủ tục, hồ sơ dự án, pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

2. Kỹ năng công việc

- Có kinh nghiệm trong công tác lập dự toán, tính giá thành xây dựng

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, viết tốt

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác trong đầu tư dự án (tư vấn thiết kế, nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác đầu tư,...)

- Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt;

- Xử lý công việc nhanh và hiệu quả

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO] Chuyeen, [FECON RAITO] Chuyên viên Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - Chuyên viên Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng, Cung ứng, Mua hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Trưởng phòng Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FECON RAITO, Kỹ sư hiện trường, Công trình ngầm, Xử lý nền
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO], [FECON RAITO] Kỹ sư thiết bị, FRU
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Kỹ sư điện, Điện, FRU, FECON RAITO
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Lễ tân, [FECON RAITO] Nhân viên lễ tân văn thư, FRU, Lễ tân, FECON RAITO
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kỹ thuật, biện pháp thi công, tính toán kết cấu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ha Tinh
 • Required skills: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - Contract Management
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.