Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng ngân sách và đưa ra dự báo tài chính của Công ty

- Tham gia thực hiện và phối hợp lập kế hoạch ngân sách tài chính công ty

- Cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính công ty

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch ngân sách theo từng thời kỳ và đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp nhằm kịp thời đảm bảo đủ ngân sách cho hoạt động đầu tư và kinh doanh

2. Tìm kiếm, tư vấn và đề xuất, thực hiện phương án huy động vốn, tái cấu trúc nguồn vốn đảm bảo tối ưu

- Thiết lập các mối quan hệ với ngân hàng, quỹ, tổ chức tài chính để tìm nguồn tài trợ phù hợp với chiến lược phát triển công ty

- Triển khai công tác thu xếp vốn của Công ty và các đơn vị thành viên theo nội dung phê duyệt

3. Thực hiện phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. Đồng thời, tham gia các giao dịch hợp tác đầu tư, thoái vốn, mua bán, sáp nhập

- Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả, cơ hội đầu tư, phát triển dự án, góp vốn, …

- Quản lý danh mục đầu tư, đàm phán, xây dựng & đánh giá hiệu quả đầu tư/triển khai và phương án thoái vốn/tái cấu trúc...

- Xem xét, tính toán nhu cầu tài chính trong từng giai đoạn, đánh giá các cơ sở và khả năng huy động vốn cho các dự án (trực tiếp và gián tiếp) và thực hiện các kế hoạch này sau khi được phê duyệt

- Tham gia/hỗ trợ quản lý dự án

- Tổng hợp theo dõi, kết nối/giao dịch với đối tác để triển khai dự án, phát triển mạng lưới đối tác

 

Job Requirement

1. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:

- Đại học các ngành kinh tế - tài chính – quản trị kinh doanh – Ngân hàng - Hiểu biết về các lĩnh vực hoạt động của Công ty

- Thông thạo tiếng Anh

- Hiểu biết về về thị trường chứng khoán, M&A, phân tích đầu tư, tài chính, luật (khuyến khích) - Có chứng chỉ CPA, ACCA, CFA là một lợi thế

2. KỸ NĂNG CÔNG VIỆC

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm: tốt

- Giao tiếp: tốt

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống và Tài Chính Đầu Tư, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính đầu tư, Kiểm toán, Luật kinh tế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng nhóm kinh doanh Khu công nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.