Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Công tác Tuyển dụng
 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban.
 • Tổ chức, hướng dẫn các phòng/ ban thực hiện các bước tuyển dụng theo Quy trình tuyển dụng của Công ty.
 • Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình của công ty: Đăng thông tin tuyển dụng, nhận HS tuyển dụng, lọc HS, liên hệ với ứng viên, sắp xếp, tổ chức lịch phỏng vấn, thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới,
 1. Thực hiện công tác đào tạo
 • Làm việc với phòng TCNS công ty FECON về chương trình đào tạo và phối hợp thực hiện.
 • Tham mưu cho trưởng phòng về các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn lực.
 • Liên hệ với các đơn vị đào tạo, tổ chức các lớp đào tạo cần thiết cho công ty.
 • Tổng hợp số nhân sự cần tham gia đào tạo, trình Trưởng phòng.
 • Liên hệ với kế toán làm thủ tục thanh toán chi phí đào tạo.
 • Tổng hợp các chi phí đào tạo.
 • Đánh giá sau đào tạo
 • Lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành/ chuyên ngành kinh tế, quản trị, lao động, luật …
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, sắp xếp thời gian, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tiếng Anh, Office.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng lĩnh vực xây dựng, khối kỹ thuật, lao động phổ thông

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.