Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Quản lý và phát triển nguồn lực của Ban Dự án
 • Đề xuất KPIs/OGSM, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPIs/OGSM cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đảm bảo mục tiêu chung của hệ thống về chất lượng/tiến độ/chi phí/ATLĐ;
 • Thiết lập, triển khai và kiểm soát thực hiện cơ chế phân quyền, giao khoán;
 • Phát triển năng lực cốt lõi về thực hiện dự án và đề xuất cải tiến các mô hình QLDA cho Công ty;
 • Tổ chức và triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, đánh giá phân hàm, phát triển đội ngũ quản lý thi công nói chung và mảng lĩnh vực phụ trách nói riêng;
 • Tham gia công tác đào tạo phát triển nguồn lực kỹ thuật, quản lý dự án, thiết bị, mạng lưới nhà cung cấp, phát triển văn hóa… của Công ty;
 • Lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.

      2. Quản lý và phát triển nguồn lực của Ban Dự án

 • Tiếp nhận thông tin và phân bổ nguồn lực thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ đấu thầu hoặc làm rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng;
 • Phối hợp lập hồ sơ tổ chức thi công: Khảo sát dự án, lập biện pháp thi công, kế hoạch thuê mua và quy trình quản lý thi công bao gồm quản lý rủi ro

      3. Quản lý dự án đối với các dự án được giao trực tiếp phụ trách

 • Quản lý tích hợp dự án theo quyền hạn, trách nhiệm được phân giao (với vai trò PM), đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả;
 • Quản lý tiến độ thi công dự án;
 • Quản lý chất lượng – kỹ thuật – an toàn;
 • Quản lý mua sắm dự án (ký và quản lý hợp đồng cung ứng theo phân cấp thẩm quyền);
 • Đại diện Công ty làm việc, thúc đẩy và quản lý quan hệ với các bên liên quan tại dự án;
 • Quản lý rủi ro;
 • Quản lý nhân lực dự án: huy động/điều chuyển trực tiếp từ nguồn nhân lực của Ban dự án và đề xuất huy động/điều chuyển từ các Ban dự án khác hoặc đơn vị thành viên trong Tập đoàn, ký hợp đồng thuê nhân sự thời vụ… theo Kế hoạch dự án được duyệt;
 • Quản lý ngân sách và hợp đồng: hoạch định và kiểm soát chi phí – dòng tiền của dự án được giao phụ trách, đảm bảo theo yêu cầu hợp đồng và tỷ suất lợi nhuận giao khoán của dự án; Quản lý thu hồi công nợ các dự án do Ban phụ trách;
 • Quản lý truyền thông, thương hiệu;
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp.

      4. Phát triển kinh doanh theo mảng được giao cho BDA

 • Tìm kiếm khách hàng, xây dựng, phát triển các mối quan hệ với khách hàng
 • Phối hợp với Phòng Kế hoạch thực hiện công tác bán hàng
 • Điều phối và quản lý công tác làm hồ sơ thầu của Ban

      5. Cải tiến liên tục và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

 • Đại học trở lên các ngành xây dựng công trình, giao thông, địa kỹ thuật;
 • Đọc hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Có kiến thức về quản lý
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: xuất sắc;
 • Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: xuất sắc;
 • Khả năng nghiên cứu kiến thức, công nghệ mới: giỏi;
 • Kiểm soát hồ sơ: giỏi;
 • Quản lý: giỏi
 • 05 năm trong lĩnh vực tương đương;
 • 02 năm quản lý ở vị trí tương đương

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Thanh Hoa, Dong Nai
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng QS, QS, kỹ sư QS, kế hoạch, hồ sơ nội nghiệp, QA/QC, kỹ sư nội nghiệp
 • Number of positions: 4
 • Posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản lý chất lượng, Kỹ sư quản lý chất lượng, FPL -Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Compliance officer, Legal Specialist, Legal expert, Chuyên viên pháp lý, Legal officer, Cán bộ pháp chế, Regulatory Affairs executive, Legal affairs Administrator, nhân viên pháp chế, Chuyên Viên Tư vấn Pháp Lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Giám đốc dự án / Project Manager, Giám đốc dự án, Quản lý dự án, Project Manager
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B, Chuyên viên tiền lương
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý chi phí và giá thành, quản lý chi phí, giá thành, cost
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Chuyên viên kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.