Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Điều hành tổng thể phòng QLTB

- Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của Công ty.

- Quản lý điều hành các hoạt động của Phòng thiết bị và phối hợp thực hiện các công việc liên quan với các phòng ban trong Công ty.

2. Quản lý điều hành các chức năng chính của Phòng 

Khai thác thiết bị: đảm bảo việc khai thác thiết bị hiệu quả cho các dự án, hạn chế tối đa thời gian máy chờ việc.

- Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị: Trực tiếp chỉ đạo quản lý sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo kỹ thuật và kịp thời.

- Quản lý dử dụng thiết bị: Chỉ đạo quản lý hồ sơ thiết bị, kiểm soát việc sử dụng, vận hành thiết bị của công ty tại các dự án một cách tối ưu nhất.

- Cải tiến thiết bị: Đánh giá sự phù hợp của thiết bị đối với nhu cầu sử dụng thực tế, tìm kiếm và đề xuất cải tiến hoặc thay đổi (nếu cần).

- Đánh giá thiết bị đầu tư, thiết bị sử dụng trong năm và đề xuất thanh lý, thay thế.

- Quản lý kho: kiểm soát thiết bị, vật tư xuất nhập kho đảm bảo tiến độ thi công của các dự án. 

3. Quản lý nguồn nhân lực phòng QLTB

- Lập kế hoạch nhân sự bộ phận, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, đào tạo phát triển nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá thành tích của nhân viên

4. Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến bộ phận QLTB

5. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Đại học các ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện, máy xây dựng

- 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, trong đó có 02 năm quản lý cấp phòng trở lên

- Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty

- Có kiến thức về quản lý

- Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh

- Thành thạo tin học văn phòng

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi

- Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi

- Tự nghiên cứu, học hỏi

- Cần đức tính trung thực, cẩn trọng, mềm dẻo, quyết đoán, mẫn cán

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ / senior legal, CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ /SENIOR LEGAL, Pháp chế, Legal
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG C&B, C&B, chuyên viên lương, lương, chính sách
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.