Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Quản lý tổng thể

Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho từng dự án, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty. Phối hợp hiệu quả với các phòng/ban khác để thực hiện chức trách.

 1. Thực hiện các CNNV chính của QLDA
 • Quản lý chung dự án
  • Xác định phạm vi, lập các kế hoạch tổng thể cho dự án (Kế hoạch thi công, kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền)
  • Đánh giá năng lực thực hiện dự án, hướng dẫn và kiểm tra kế hoạch thực hiện chi tiết dự án do SM đệ trình
  • Duyệt kế hoạch thực hiện dự án, các nội quy, chính sách áp dụng cho dự án, kiểm soát sự thay đổi
  • Trực tiếp làm việc, đàm phán với khách hàng về tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí phát sinh của dự án, đốc thúc thanh toán đúng hạn
 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
  • Kiểm tra và duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết do SM đệ trình.
  • Tiếp nhận báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hoặc bất thường từ SM, đánh giá tiến độ thực hiện của các bên liên quan và điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi so với kế hoạch đề ra
 • Quản lý chất lượng
  • Kiểm tra và duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng thực hiện dự án do SM trình
  • Cùng với ban điều hành dự án kiểm tra các hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật tiếp nhận từ bên A để đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho dự án
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng, hướng dẫn điều chỉnh việc thực hiện dự án định kỳ, bất thường tại công trường
 • Quản lý an toàn
  • Cùng với bộ phận an toàn xem xét và kiểm tra tất cả các biện pháp an toàn áp dụng cho công trường,
  • Chỉ đạo ban điều hành dự án thực hiện nghiêm túc công tác an toàn công trường
 • Quản lý rủi ro
  • Hướng dẫn và trực tiếp cùng với ban điều hành lập kế hoạch quản lý rủi ro
  • Ước đoán các rủi ro có thể xảy ra tại hiện trường, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro để phòng ngừa
  • Kiểm soát việc thực hiện quản lý rủi ro của ban điều hành dự án
 • Quản lý chi phí
  • Hoạch định dự trù ngân sách và các nguồn lực cần thiết cho dự án
  • Duyệt hạn mức chi phí và kiểm soát việc thực hiện chi phí của ban điều hành dự án
  • Trực tiếp hoặc cùng với Phòng cung ứng đàm phán các hợp đồng thuê mua cho dự án
  • Theo dõi các mốc hoàn thành của dự án, đốc thúc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán của dự án với các bên liên quan
  • Phê duyệt giá trị hoàn thành thanh toán của dự án
 • Quản lý nhân sự dự án
  • Phê duyệt kế hoạch nhân sự cho dự án
  • Kiểm tra, giám sát tổng thể việc phân chia công việc và quản lý nhân sự dự án
  • Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo các SM tiềm năng cho công ty
  • Đánh giá chất lượng nhân sự thực hiện dự án, báo cáo bộ phận nhân sự công ty và ban giám đốc
 • Quản lý truyền thông.
 • Đại diện cao nhất của công ty tại dự án.
  • Nhận diện các bên liên quan tại dự án, lập và thực hiện các biện pháp để quản lý các bên liên quan.
  • Là người đại diện phát ngôn của công ty tại dự án với các bên liên quan như TVGS chủ đầu tư, các đội thi công, thầu phụ
 1. Tìm kiếm dự án cho công ty.

Job Requirement

- Đại học các ngành liên quan

- Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh

 

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 8
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills: FPL - Kỹ sư An toàn lao động, ATLĐ
 • Number of positions: 8
 • Posted: 05/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.