Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. An toàn lao động, sức khỏe & vệ sinh công trường

 

 • Cập nhật các quy định của pháp luật về ATLD
 • Cập nhật các quy định của công ty:
 • Thay mặt trưởng phòng đi kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án, hỗ trợ các dự án trong điều kiện đặc biệt
 • Tham gia huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động theo các chương trình huấn luyện nội bộ và yêu cầu huấn luyện an toàn lao động của các dự án nếu được phân công;
 • Hỗ trợ và tư vấn với Phòng TCNS tổ chức lớp huấn luyện an toàn cho người sử dụng lao động, người quản lý và người lao động nếu được phân công (nếu có);
 • Theo dõi hồ sơ nhân sự, thiết bị, các form biểu báo cáo của dự án, của công ty.
 • Hỗ trợ việc cập nhật và đề xuất đào tạo các chứng chỉ theo yêu cầu pháp luật : ATLD, PCCC, Sơ cấp cứu
 • Phối hợp với các phòng ban trong Công ty xây dựng nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến công tác an toàn - vệ sinh lao động và nội quy, quy chế chung có liên quan khi được yêu cầu nếu được phân công.
 • Chủ trì dự thảo và đệ trình Trưởng phòng xem xét kế hoạch bảo hộ lao động hàng tại ban điều hành dự án khi được phân cân
 • Chủ trì dự thảo và đệ trình trưởng phòng và ban điều hành xem xét biện pháp kỹ thuật an toàn lao động cho các công việc đặc biệt tại dự án và của công trình dự kiến tham gia đấu thầu sau khi có biện pháp thi công.
 • Chủ trì dự thảo và đệ trình trưởng phòng xem xét tài liệu, bài giảng, bài thu hoạch của các chuyên đề về huấn luyện an toàn lao động nội bộ.
 • Chủ động cập nhật các hoạt động về ATLD các dự án kiểm tra, đánh giá lên ERP
 • Phối hợp với Ban ISO xây dựng nội dung chính về công tác an toàn - vệ sinh lao động trong Công ty.
 • Dự thảo và trình Trưởng phòng xem xét các kiến nghị, đề xuất sau mỗi tháng kiểm tra an toàn các dự án.
 • Chuẩn bị tài liệu pháp luật, quy định của công ty, của dự án để kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ của các bên về công tác an toàn lao động nếu được phân công.
 • Xây dựng kế hoạch hàng tháng kế hoạch kiểm tra đánh giá về công tác ATLD
 • Phát hành các phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa theo ISO mỗi khi phát hiện điểm không phù hợp của những dự án được phân công.
 • Chủ trì dự thảo bảng phân tích an toàn lao động đối với từng hoạt động của công việc thực hiện tại các dự án. Phối hợp với Ban điều hành dự án hoàn thiện bảng đánh giá rủi ro đối với các công việc trước khi tiến hành.
 • Thực hiện các báo cáo đánh giá cho CDT tại các dự án phụ trách.
 • Thực hiện các báo cáo cụ thể đưa ra giải pháp phòng ngừa các sự cố suýt nữa xảy ra, sự cố vật tư, thiết bị, con người
 • Kiểm soát các hoạt động : Kiểm soát các vấn đề ảnh hưởng bởi truyền thông bên ngoài
 • Hướng dẫn BDH lập biện pháp, sơ đồ tổ chức, form biểu kiểm tra khi dự án bắt đầu
 • Báo cáo phân tích các rủi ro theo yêu cầu của CDT và Tư vấn khi có yêu cầu .
 • Thực hiện theo yêu cầu hỗ trợ luân phiên xử lý sự cố theo yêu cầu phối hợp phòng ban
 1. Công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ
 • Tham gia đánh giá các dịch vụ an ninh, trật tự công trường đối với dự án được giao (nếu có)
 • Kiểm tra thường xuyên các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chưa cháy đối với các dự án phụ trách;
 • Theo dõi cập nhật sổ theo dõi kiểm tra công tác PCCC và biện pháp pccc tại cơ sở dự án
 • Quản lý ban PCCC, và ban an toàn tại dự án quản lý hoặc được phân công  
 1. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến chức năng HSE

 

 1. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng. Giám đốc kỹ thuật khi được yêu cầu vượt cấp

 

Job Requirement

 • Cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật, môi trường, pháp luật, công đoàn…
 • Đọc hiểu và nắm rõ luật lao động, các văn bản pháp luật, nghị quyết, nghị định… quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành
 • Có kiến thức về an toàn trong thi công trong lĩnh vực hoạt động của công ty

Có chứng chỉ an toàn lao động

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 8
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.