Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Kiểm soát, đánh giá chất lượng thi công hiện trường
 • Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường
  • Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng cho công trình bao gồm: hệ thống biểu mẫu cần thiết, chỉ dẫn kỹ thuật thi công, hướng dẫn nghiệm thu công việc cho đội ngũ kỹ sư hiện trường
  • Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các kỹ sư công trường, kỹ thuật đội để thực hiện
  • Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, đội thi công, nhà thầu phụ.
 • Kiểm soát chất lượng
  • Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu trình TVGS phê duyệt
  • Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng, chất lượng của dự án trình SM
  • Kết hợp với phòng Cung ứng/ phòng Quản lý thiết bị nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng
  • Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ chất lượng công trình
  • Tham gia giải trình chất lượng với các bên liên quan
 • Đánh giá chất lượng
  • Phân tích đánh giá chất lượng công trình định kỳ, các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng
 1. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác quản lý hồ sơ chất lượng
 1. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Đại học các ngành xây dựng công trình, địa kỹ thuật
 • Phân tích, đánh giá, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi
 • Giám sát: Khá

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 8
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills: FPL - Kỹ sư An toàn lao động, ATLĐ
 • Number of positions: 8
 • Posted: 05/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.