Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Công tác bóc tách khối lượng /shop
 • Trực tiếp tham gia bóc tách khối lượng của dự án;
 • Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng của dự án trình SM
 • Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ khối lượng công trình
 • Tham gia giải trình khối lượng với các bên liên quan
 • Báo cáo quản lý khối lượng.
 • Kiếm tra, xác nhận khối lượng thầu phụ, tổ đội.
 • Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các kỹ sư công trường, kỹ thuật đội để thực hiện
 • Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, đội thi công, nhà thầu phụ.
 • Thực hiện vẽ shop drawing

 

 1. Quản lý hợp đồng
 • Thực hiện/Phối hợp chuyên viên quản lý hợp đồng theo dõi thực hiện hợp đồng, đôn đốc công nợ khách hàng.
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.
 1. Đề xuất các cải tiến các hoạt động, thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan.
 1. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
 • Báo cáo sản lượng thực hiện, nghiệm thu, tiến độ, khối lượng dở dang theo quy định của công ty

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Nationwide
 • Required skills: FPL - Kỹ sư An toàn lao động, ATLĐ
 • Number of positions: 8
 • Posted: 05/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.