Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Ghi nhận, tổng hợp và kiểm tra số liệu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Theo dõi tình hình công nợ, thuế, TSCĐ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận

- Lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo quyết toán thuế

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- Kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương -

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm ERP

- Có thể đi công tác ngắn ngày

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Giám đốc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.