Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Kiểm soát, đánh giá chất lượng thi công hiện trường
 • Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường
  • Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng cho dự án bao gồm: hệ thống biểu mẫu cần thiết, chỉ dẫn kỹ thuật thi công, hướng dẫn nghiệm thu công việc cho đội ngũ Kỹ sư hiện trường;
  • Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các Kỹ sư công trường để thực hiện;
  • Kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo vật tư, thiết bị mang đến dự án đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án
  • Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, nhà thầu phụ;
  • Hướng dẫn cách lập bảng biểu ghi chép nhật ký và các biểu nghiệm thu công việc.
 • Kiểm soát chất lượng
  • Lập kế hoạch quản lý chất lượng tại dự án, quản lý kế hoạch quản lý chất lượng tại dự án theo Tuần/Tháng/Quý;
  • Báo cáo công tác quản lý chất lượng tại dự án theo quy định (Tuần/Tháng/Quý)
  • Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu trình TVGS phê duyệt;
  • Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng, chất lượng của dự án trình SM (bao gồm cả việc nhập dữ liệu dự án lên các phần mềm theo quy định);
  • Tham gia nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng;
  • Kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu đầu vào tại công trường, khối lượng, chất lượng công việc thực hiện để có các đánh giá độc lập về chất lượng thực hiện tại công trường (theo KPIs/OGSM của dự án);
  • Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công của SM;
  • Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ chất lượng công trình;
  • Tham gia giải trình chất lượng với các bên liên quan;
  • Báo cáo quản lý chất lượng, phê duyệt khối lượng trên các phần mềm theo yêu cầu.
 • Đánh giá chất lượng
  • Phân tích đánh giá chất lượng công trình định kỳ, các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng;
  • Tham gia đánh giá trực tiếp chất lượng công việc của nhà thầu phụ.
 • Đảm bảo an toàn lao động
 1. Hỗ trợ trong công tác đấu thầu
 2. Hỗ trợ trong công tác lựa chọn Thầu phụ/ Nhà cung cấp

Job Requirement

 • Đại học các ngành xây dựng công trình
 • 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Sử dụng thành thạo 7 công cụ QC
 • Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh cho công việc

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Ha Tinh
 • Required skills: kỹ sư hiện trường, site engineer, kỹ sư, engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Hai Phong, Ha Tinh
 • Required skills: TRƯỞNG NHÓM AN TOÀN HIỆN TRƯỜNG - HSE MANAGER, HSE manager, Trưởng nhóm an toàn, an toàn hiện trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/12/2022
 • Location: Hai Phong, Ha Tinh
 • Required skills: CÁN BỘ AN TOÀN HIỆN TRƯỜNG - HSE, HSE, ATLĐ, An toàn, An toàn lao động
 • Number of positions: 3
 • Posted: 21/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.