Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Trực tiếp tham gia bóc tách khối lượng của dự án;
Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng của dự án trình SM
Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ khối lượng công trình
Tham gia giải trình khối lượng với các bên liên quan
Báo cáo quản lý khối lượng.
Kiếm tra, xác nhận khối lượng thầu phụ, tổ đội.
Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các kỹ sư công trường, kỹ thuật đội để thực hiện
Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, đội thi công, nhà thầu phụ.
Thực hiện vẽ shop drawing
Thực hiện/Phối hợp chuyên viên quản lý hợp đồng theo dõi thực hiện hợp đồng, đôn đốc công nợ khách hàng.
Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán
Báo cáo sản lượng thực hiện, nghiệm thu, tiến độ, khối lượng dở dang theo quy định của công ty

Job Requirement

 Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành xây dựng, giao thông, mỏ, kiến trúc...
- Có kinh nghiệm làm việc với CĐT Vin, Sun

- Đã từng làm hồ sơ thanh quyết toán các Dự án dân dụng và các hạng mục cọc PHC, Cừ bê tông...

- Có 3 - 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Văn phòng và công cụ liên quan đến công việc

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn và sẵn sàng đi công tác Dự án trên toàn quốc

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Nationwide
 • Required skills: Kỹ sư An toàn lao động, Kỹ sư an toàn, Kỹ sư bảo hộ lao động, Safety Engineer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.