Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ đề xuất KPIs/OGSM, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPIs/OGSM cho nhân viên, tổ chức hoạt động, theo dõi, kiểm soát và thông tin các bên phối hợp xử lý vướng mắc kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu chung của Công ty;
 • Phối hợp hiệu quả với các phòng ban/Công ty thành viên trong hệ thống để thực hiện chức trách;
 • Hỗ trợ quản lý và điều phối nguồn nhân lực của phòng đáp ứng các yêu cầu dự án
 • Hỗ trợ lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích, hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Chủ trì xây dựng các quy trình quản lý vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ; các định mức nhiên liệu, định mức khoán nhân công/vật tư, đơn giá thuê/cho thuê;

 • Hướng dẫn áp dụng và kiểm soát việc tuân thủ quy trình quy định của các bộ phận.

 • Quản lý việc giám sát các nhà thầu phụ, các đơn vị thuê hoặc cho thuê thiết bị, các đơn vị thi công cơ khí, ME…, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ về quản lý thiết bị của Công ty và các điều khoản thỏa thuận, hợp đồng.

 • Tham mưu và tổ chức thực hiện các kế hoạch đầu tư, thuê mua, giám sát vận hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, điều chuyển, theo dõi tăng giảm, kiểm tra xác nhận tình trạng + an toàn máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ trong quá trình thi công;

 • Quản lý công tác bảo dưỡng, vệ sinh, bảo trì; sửa chữa thiết bị;

 •  Phối hợp Ban điều hành các dự án hoặc Đội thi công và phòng ban liên quan để lên Kế hoạch và huy động thiết bị kịp thời, đạt yêu cầu chất lượng.

 • Giám sát chặt chẽ quá trình khai thác, sử dụng; kiểm tra đánh giá tình trạng, điều kiện hoạt động của thiết bị thi công tại dự án;

 •  Quản lý, tổ chức thu hồi, vận chuyển, bảo quản, kiểm kê và luân chuyển, thanh lý vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ tồn kho tuân theo quy định Công ty và Tập đoàn;

 • lý vật tư, máy móc thiết bị tại Tổng kho đảm bảo quy định 5S anh ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ. Theo dõi, cập nhật và báo cáo nhập - xuất - tồn của Tổng kho và của toàn công ty (bao gồm tại kho bãi các dự án) theo tần suất quy định;
 • Quản lý việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng máy móc thiết bị, vật tư tại Tổng kho; Đề xuất thanh lý với các vật tư tồn kho, công cụ dụng cụ, thiết bị sắp hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, kém chất lượng tại Kho tổng
 • Xây dựng tài liệu, hướng dẫn áp dụng và quản lý thực hiện nghiệp vụ kho vận toàn công ty. Báo cáo, cảnh báo vi phạm về quản lý kho bãi lên Ban Giám đốc để chỉ đạo xử lý, giảm thiểu rủi ro hao mòn, mất mát, hư hỏng máy móc thiết bị, vật tư tại các kho;
 • Quản lý việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng máy móc thiết bị, vật tư tại Tổng kho; Đề xuất thanh lý với các vật tư tồn kho, công cụ dụng cụ, thiết bị sắp hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, kém chất lượng tại Kho tổng

Job Requirement

- Đại học các ngành: cơ khí /máy xây dựng/ Cơ khí động lực.

- Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty.

-  05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

-  02 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng quản lý: tốt

- Trung thực, cẩn trọng, quyết đoán, tỉ mỉ.  

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG - Chuyên viên phát triển Nhà cung cấp, cung ứng, procurement
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Ha Tinh
 • Required skills: kỹ sư hiện trường, site engineer, kỹ sư, engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.