Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Soạn thảo và quản lý hợp đồng bán hàng

- Soạn thảo các loại hợp đồng (tiếng Anh và tiếng Việt);

- Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng;

- Theo dõi thực hiện hợp đồng đảm bảo bám sát kế hoạch công việc;

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ; quyết toán, thanh lý hợp đồng;

- Tham gia giải quyết các phát sinh, tranh chấp/khiếu nại hợp đồng;

- Phân loại và lưu trữ hợp đồng theo quy định.

2. Quản lý hồ sơ dữ liệu chuẩn phục vụ hoạt động đấu thầu của Công ty

3. Tham gia vào hoạt động đấu thầu

4. Đề xuất các cải tiến các hoạt động, thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan

5. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

- Đại học các ngành liên quan xây dựng công trình, giao thông, kinh tế;

- Có ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm QLHĐ với bên A (Khách hàng)

- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (Ưu tiên)

- Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Công ty;

- Nắm rõ Luật Đấu thầu tại Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật khác về công tác thầu.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO] Chuyeen, [FECON RAITO] Chuyên viên Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - Chuyên viên Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng, Cung ứng, Mua hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Trưởng phòng Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FECON RAITO, Kỹ sư hiện trường, Công trình ngầm, Xử lý nền
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO], [FECON RAITO] Kỹ sư thiết bị, FRU
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Kỹ sư điện, Điện, FRU, FECON RAITO
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Lễ tân, [FECON RAITO] Nhân viên lễ tân văn thư, FRU, Lễ tân, FECON RAITO
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kỹ thuật, biện pháp thi công, tính toán kết cấu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.