Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

  • Thực hiện công việc hỗ trợ, giám sát, quản lý theo yêu cầu của Ban Giám đốc
  • Tiếp nhận, review hồ sơ, tài liệu từ các phòng/ bộ phận, các bên có liên quan và trình Ban Giám đốc phê duyệt
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban Giám đốc bao gồm: Hoạt động các phòng ban, nghiên cứu khách hàng, tìm hiểu đối tác, lập báo cáo để giúp Ban Giám đốc hiểu rõ tình hình hoạt động của công ty
  • Sử dụng năng lực chuyên môn để giúp việc cho Ban Giám đốc (Tài chính, Kiểm toán, Pháp chế), tham mưu, tư vấn cho cho Ban Giám đốc để đưa ra những kế hoạch, chiến lược đúng đắn
  • Phối hợp với các phòng ban khác, đồng nghiệp trong công ty để thực hiện tốt mục tiêu đề ra và các nhiệm vụ cấp trên giao phó
  • Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung các cuộc họp Ban Giám đốc
  • Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Job Requirement

  • TN ĐH, CĐ chuyên ngành Luật, Tài chính - Kế toán, Quản trị kinh doanh
  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Có khả năng thích nghi nhanh, làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc
  • Ngoại hình ưu nhìn, nhanh nhẹn, linh hoạt trong tổ chức

Similar Jobs

  • Location: Ha Noi
  • Required skills: K, K, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant
  • Number of positions: 1
  • Posted: 18/09/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required skills: [FECON RAITO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ ĐẤU THẦU
  • Number of positions: 1
  • Posted: 04/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.