Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Tham gia vào hoạt động đấu thầu của Công ty

 • Trực tiếp tham gia lập giá 1.0 của dự án/gói thầu, phương án giá chào thầu, phương án kinh doanh của Hồ sơ dự thầu, chào giá;
 • Xử lý các thông tin hồ sơ mời thầu, chào giá, hồ sơ dự thầu được giao;
 • Lập phân công nhiệm vụ cho các cá nhân/bộ phận tham gia đấu thầu, chào giá;
 • Tham gia đàm phán, bảo vệ trước đối tác về giá dự thầu;
 • Đề xuất các điều chỉnh hồ sơ thầu khi cần thiết.

2. Quản lý hồ sơ dữ liệu chuẩn phục vụ hoạt động đấu thầu của Công ty

Quản lý hồ sơ dữ liệu chuẩn phục vụ hoạt động đấu thầu bao gồm:

 • Hồ sơ pháp lý chung của Công ty;
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hồ sơ kinh nghiệm;
 • Hồ sơ năng lực nhân sự;
 • Hồ sơ năng lực thiết bị;
 • Hồ sơ an toàn sức khỏe nghề nghiệp;
 • Hồ sơ quản lý chất lượng (QA/QC)….

3. Hồ sơ dự thầu

 • Trực tiếp tham gia lập Hồ sơ năng lực, dự toán của Hồ sơ dự thầu được giao;
 • Xử lý các thông tin hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu được giao;
 • Lập phân công nhiệm vụ cho các bộ phận khác tham gia phối hợp đấu thầu;
 • Tổng hợp hồ sơ dự thầu/hồ sơ chào thầu, báo cáo quản lý trực tiếp.

4. Quản lý hợp đồng

 • Soạn thảo các loại hợp đồng (tiếng Anh và tiếng Việt);
 • Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng;
 • Tham gia thẩm định, đánh giá hiệu quả kinh tế và pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty;
 • Tham gia thẩm định, rà soát các phát sinh hợp đồng với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp/khiếu nại hợp đồng;
 • Đôn đốc các Ban Dự án và các bộ phận liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, quyết toán, thanh lý hợp đồng;
 • Phân loại và lưu trữ hợp đồng theo quy định.

 

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, QTKD;
 • Hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Am hiểu về luật đấu thầu tại Việt Nam, thông tư, nghị định, quyết định và các loại văn bản giấy tờ khác được quy định bởi nhà nước về công tác đấu thầu;
 • Thành thạo Tiếng Anh
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí dự án

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
 • Kỹ năng: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Số lượng tuyển: 4
 • Ngày đăng: 23/05/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Kế toán tổng hợp, General Accountant
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 23/05/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: [FECON RAITO] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 23/05/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: FECON RAITO - Kỹ sư thiết bị
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 03/05/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 03/05/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên Địa Kỹ thuật
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/04/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.