Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham gia vào hoạt động đấu thầu của Công ty

 • Trực tiếp tham gia lập giá 1.0 của dự án/gói thầu, phương án giá chào thầu, phương án kinh doanh của Hồ sơ dự thầu, chào giá;
 • Xử lý các thông tin hồ sơ mời thầu, chào giá, hồ sơ dự thầu được giao;
 • Lập phân công nhiệm vụ cho các cá nhân/bộ phận tham gia đấu thầu, chào giá;
 • Tham gia đàm phán, bảo vệ trước đối tác về giá dự thầu;
 • Đề xuất các điều chỉnh hồ sơ thầu khi cần thiết.

2. Quản lý hồ sơ dữ liệu chuẩn phục vụ hoạt động đấu thầu của Công ty

Quản lý hồ sơ dữ liệu chuẩn phục vụ hoạt động đấu thầu bao gồm:

 • Hồ sơ pháp lý chung của Công ty;
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hồ sơ kinh nghiệm;
 • Hồ sơ năng lực nhân sự;
 • Hồ sơ năng lực thiết bị;
 • Hồ sơ an toàn sức khỏe nghề nghiệp;
 • Hồ sơ quản lý chất lượng (QA/QC)….

3. Hồ sơ dự thầu

 • Trực tiếp tham gia lập Hồ sơ năng lực, dự toán của Hồ sơ dự thầu được giao;
 • Xử lý các thông tin hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu được giao;
 • Lập phân công nhiệm vụ cho các bộ phận khác tham gia phối hợp đấu thầu;
 • Tổng hợp hồ sơ dự thầu/hồ sơ chào thầu, báo cáo quản lý trực tiếp.

4. Quản lý hợp đồng

 • Soạn thảo các loại hợp đồng (tiếng Anh và tiếng Việt);
 • Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng;
 • Tham gia thẩm định, đánh giá hiệu quả kinh tế và pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty;
 • Tham gia thẩm định, rà soát các phát sinh hợp đồng với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp/khiếu nại hợp đồng;
 • Đôn đốc các Ban Dự án và các bộ phận liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, quyết toán, thanh lý hợp đồng;
 • Phân loại và lưu trữ hợp đồng theo quy định.

 

Job Requirement

 • Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, QTKD;
 • Hiểu và nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Am hiểu về luật đấu thầu tại Việt Nam, thông tư, nghị định, quyết định và các loại văn bản giấy tờ khác được quy định bởi nhà nước về công tác đấu thầu;
 • Thành thạo Tiếng Anh
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí dự án

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FECON RAITO - Kỹ sư thiết bị
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Địa Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.