Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện quản lý giá thành sản phẩm 

- Hỗ trợ/ cung cấp thông tin về giá, đơn giá, định mức của Công ty để lập đề xuất tài chính, báo giá, phương án kinh doanh. 

- Soát xét phương án kinh doanh, đề xuất tài chính trong hồ sơ dự thầu;

- Phối hợp kiểm tra hợp đồng với khách hàng 

2. Thực hiện quản lý chi phí dự án:

      2.1 giám sát công tác thuê mua 

- Giam sát công tác E- bidding 

- Soát xét kết quả lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu phụ 

- Kiểm soát tình hình thực tế tình hình thực hiện kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền 

       2.2 Quản lý và triển khai dự án:

- Soát xét các hồ sơ thanh toán với khách hàng, thầu phụ, nhà cung cấp, 

- Theo dõi, kiểm soát đơn giá, giá thành sản phẩm, dịch vụ Công ty. Kiểm soát định mức nguyên, nhiên vật liệu, định mức xây lắp, định mức hao hụt, định mức giao khoán và định mức cần thiết khác cho hoạt động thi công của Công ty. 

- Kiểm soát, cảnh báo việc thực hiện ngân sách do Công ty giao khoán.

2.3 Quản lý giá trị phát sinh: soát xét hồ sơ trình phê duyệt phát sinh từ khách hàng, phát sinh hợp đồng thầu phụ 

2.4 Hỗ trợ QS tại các dự án trong công tác quản lý chi phí, lập dự toán phát sinh, quyết toán 

3. Quản trị hệ thống báo cáo dự án của Công ty 

4. Thực hiện công tác báo cáo/ định kỳ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu 

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng 

- Có kiến thức về các loại máy móc thiết bị, nguyên vật liệu trong xây dựng

- Nắm rõ các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng 

- Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản 

- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

 

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 22/09/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 22/09/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Phó phòng Quản lý thiết bị
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 22/09/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: HR, Tuyển dụng, tuyển dụng & đào tạo, Talent acquisition
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 18/09/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: QS, Kiểm soát khối lượng, [Hà Nội] Kỹ sư khối lượng/ QS, Kỹ sư khối lượng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 08/09/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Shopdrawing, kỹ thuật, kết cấu, xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 08/09/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: [Hà Nội] CHỈ HUY TRƯỞNG - Site Manager MEP/ Thô/hoàn Thiện, chỉ huy trưởng, Site Manager, MEP, Thô, Hoàn thiện, Quản lý dự án
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 29/08/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Quản lý hợp đồng, contract management, Pháp lý hợp đồng, Hợp đồng xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 29/08/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: [FECON RAITO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ ĐẤU THẦU
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 04/09/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 28/12/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.