Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Kế toán thanh toán công trình, thanh toán chi phí hành chính .

1.1. Kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn CBCNV/Đội thi công hoàn thành các chứng từ, thủ tục hoàn chi phí đúng quy định.

-       Hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các khoản thanh toán, tạm ứng, thanh quyết toán của cá nhân, bộ phận nhận giao khoán chi phí công trình mà mình phụ trách

-       Lập báo cáo công nợ tạm ứng của toàn bộ CBCNV trong Công ty theo từng tháng/quý/năm phục vụ công tác lập BCTC, quản trị..

1.2.Tập hợp, lưu trữ các Hợp đồng và các giấy tờ  có liên quan đến việc thanh toán.

 

2.     Tính toán và phân bổ chi phí giá thành Dự án phụ trách

-     Tập hợp, lưu trữ dự toán, định mức vật tư, định mức khoán của các hợp đồng, công trình/dự án.

-     Lập và quản lý danh mục định mức chi phí/KHCP bao gồm mua hàng, nhân công, thi công, sử dụng máy móc vật tư và các hoạt động khác.

-     Rà soát tình hình sử dụng chi phí theo định mức/KHCP và kết chuyển chi phí.

-     Áp dụng hạch toán chi phí theo hành động (Activity based costing) để phân tích lãi lỗ theo công trình, nhận diện hoạt động thiếu hiệu quả và quản lý chi phí đến từng công trình.

-     Phân tích tương quan giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận (CVP) để đề xuất ra các quyết định ngắn hạn.

-     Phân tích các biến đổi thực tế so với định mức chi phí/ KHCP để nhận diện các vấn đề về quản lý chi phí thông qua số liệu kế toán để đề xuất các phương án cải tiến.

-     Tham gia tích cực vào việc định giá sản phẩm bằng cách cung cấp thông tin chi phí chính xác.

-     Hàng quý lập báo cáo kết quả kết quả tính giá thành cho các sản phẩm hoàn thành và các sản phẩm dở dang chuyển sang kỳ sau mà mình phụ trách. Sau đó chuyển Bảng này cho Phó phòng xem xét và tổng hợp

3.     Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan

4.     Cái tiến liên tục và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, kế toán
 • Phân tích, tổng hợp: khá
 • Giao tiếp tốt
 • Ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Cẩn thận, trung thực, bảo mật

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Chuyên viên kế toán tổng hợp
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 24/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên kiểm toán nội bộ ngành xây dựng, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán, Kiểm toán xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 26/05/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.