Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 1. Thực hiện công việc kế toán tổng hợp:
 • Ghi nhận, tổng hợp và kiểm tra số liệu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý.
 • Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ phải trả, phải thu, thanh toán
 • Lập các báo cáo quyết toán và thực hiện quyết toán các sắc thuế.
 • Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan (Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư…)
 • Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thông qua số liệu kế toán và thực tế công ty để đề xuất các góp ý làm tăng hiệu quả sử dụng chi phí và hỗ trợ ra quyết định quản trị
 • Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để sử dụng hiệu quả vào tình hình công ty.
 • Làm việc với cơ quan thuế theo yêu cầu công việc
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 1. Thực hiện công việc kế toán giá thành:
 • Lập và quản lý danh mục định mức chi phí.
 • Rà soát tình hình sử dụng chi phí theo định mức và kết chuyển chi phí.
 • Áp dụng hạch toán chi phí theo hành động để phân tích lãi lỗ theo công trình, nhận diện hoạt động thiếu hiệu quả và quản lý chi phí đến từng công trình.
 • Phân tích tương quan giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận để đề xuất ra các quyết định ngắn hạn.
 • Phân tích các biến đổi thực tế so với định mức chi phí để nhận diện các vấn đề về quản lý chi phí thông qua số liệu kế toán để đề xuất các phương án cải tiến.
 • Tham gia tích cực vào việc định giá sản phẩm bằng cách cung cấp thông tin chi phí chính xác.
 1. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác:
 • Kế toán thuế: tập hợp chứng từ, hóa đơn phát sinh để theo dõi và hạch toán; lập các báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính theo quy định; trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, soạn thảo văn bản và giải quyết các công việc liên quan
 • Kế toán thanh toán/công nợ: Kiểm tra hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán. Theo dõi các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của từng khách hàng; quản lý công nợ nội bộ; quản lý hồ sơ liên quan, trích dự phòng cho các trường hợp nợ khó đòi

 

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học các ngành kế toán - tài chính
 • Am hiểu về chuẩn mực kế toán; các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, thuế; các phương pháp hạch toán trong kế toán quản trị

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đồng Nai
 • Kỹ năng: Kỹ sư khối lượng QS, QS, kỹ sư QS, kế hoạch, hồ sơ nội nghiệp, QA/QC, kỹ sư nội nghiệp
 • Số lượng tuyển: 4
 • Ngày đăng: 25/05/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên Kế hoạch đấu thầu-chào giá, Chuyên viên kế hoạch, Đấu thầu, chào giá, chuyên viên kinh tế kế hoạch, kinh tế kế hoạch, quản lý hợp đồng
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 25/05/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên kỹ thuật, Xây dựng, Phòng kỹ thuật, Chuyên viên thiết kế, kết cấu, biện pháp thi công, kỹ thuật xây dựng
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên, Chuyên viên Kế hoạch đấu thầu-chào giá, CV Kế hoạch, Kinh tế kế hoạch, Xây dựng, Phòng Kế hoạch
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 24/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: HR Manager / Trưởng phòng nhân sự, Trưởng ban Tổ chức nhân sự
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 14/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 4
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: [RFI] Chỉ huy trưởng, [RAITO - FECON] Chỉ huy trưởng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên kiểm toán nội bộ ngành xây dựng, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán, Kiểm toán xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam
 • Kỹ năng: Kỹ sư hiện trường, SE
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/05/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.