Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Đại hội Đoàn Thanh niên công ty FECON nhiệm kỳ 2018-2020

Ngày 26/3/2018, Đại hội Đoàn Thanh niên công ty FECON nhiệm kỳ 2018-2020 đã được diễn ra với sự tham gia của BLĐ công ty cùng đông đảo các Đoàn viên thanh niên hệ thống.

Sau khi lắng nghe báo cáo và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020, các đại biểu đã rất tích cực góp ý thêm nhiều ý tưởng cho một số hoạt động sắp tới, nhằm lôi kéo sự tham gia của đông đảo đoàn viên trong hệ thống như: đào tạo kỹ năng mềm, tổ chức teambuilding, thăm quan và giao lưu công trường...

Đặc biệt, đại diện BLĐ công ty cũng đã đưa ra những cam kết và định hướng một số hoạt động cho hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Kết thúc buổi lễ, BCH Đoàn Thanh niên khóa mới với 13 thành viên cũng đã ra mắt Đại hội. Đây là những thành viên cốt cán trong việc thúc đẩy phong trào đoàn, phát huy vai trò của người trẻ trong việc xây dựng văn hóa FECON trong giai đoạn tới.

Ứng tuyển ngay vào FECON để có thể tham gia vào các hoạt động vô cùng ý nghĩa của Đoàn thanh niên FECON tổ chức nào!

Search job
FECON Network
Survey

Which channel do you know about Fecon Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.