Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FECON Power)

HĐQT vừa thông báo về việc thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FECON Power), trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng FECON (FII).

FECON Power là thành viên thứ 16 trong hệ thống FECON, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư của FECON trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng.

Ngay sau khi thành lập, FECON Power sẽ bắt tay ngay vào việc triển khai dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 tại Tuy Phong, Bình Thuận với quy mô hơn 200 ha. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào quý 2/2018.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến có công suất 50 MW với mức đầu tư khoảng 1500 tỷ đồng, giai đoạn 2 tăng công suất lên 180 MW với tổng mức đầu tư 2 giai đoạn khoảng 4000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần xử lý nền FECON Shanghai Harbour (FECON GH) cũng chính thức đổi tên thành công ty Cổ phần xử lý nền và xây dựng FECON (FECON S&C) từ tháng 2/2018. 

Search job
FECON Network
Survey

Which channel do you know about Fecon Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.