Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCI - Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Finance / Investment, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.      Tìm kiếm, phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư dự án

-          Đánh giá, tổng hợp chung về thị trường, các lĩnh vực đầu tư

-          Tìm kiếm, đề xuất cơ hội đầu tư dự án

-          Xem xét, tính toán/xây dựng phương án đầu tư sơ bộ và đánh giá tính khả thi/hiệu quả sơ bộ của dự án (tập trung góc độ kinh tế-tài chính) và đề xuất.

2.      Xây dựng, thúc đẩy phương án đầu tư và hồ sơ dự án

-          Đầu mối tổ chức nghiên cứu, lập, phát triển dự án được giao (phối hợp các bên tư vấn và đối tác)

-          Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục và làm việc với cơ quan chức năng và đối tác để được chấp thuận chủ trương/chấp thuận đầu tư; hoàn thiện hợp đồng, hồ sơ dự án

-          Xây dựng và đàm phán phương án/cấu trúc đầu tư, phương án tài chính của dự án với cơ quan chức năng và đối tác

-          Tham gia xây dựng, thực hiện phương án vay và đàm phán vay vốn ngân hàng cho dự án

-          Tham gia thành lập, xây dựng doanh nghiệp dự án

3.      Quản lý, triển khai dự án

-          Xây dựng, thúc đẩy triển khai các phương án đầu tư (được duyệt) về mặt pháp lý/tài chính và quản lý dự án

-          Tham gia/ hỗ trợ quản lý dự án (giai đoạn triển khai, phối hợp doanh nghiệp dự án).

-          Tổng hợp theo dõi, kết nối/giao dịch với đối tác để triển khai dự án, phát triển mạng lưới đối tác.

-          Quản lý danh mục đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư/triển khai và phương án thoái/tái cấu trúc..

 

Job Requirement

-          Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính;

-          Sử dụng Tiếng Anh thành thạo; Có khả năng làm việc đề xuất tài chính bằng tiếng Anh;

-          Kiến thức, kỹ năng về định giá, xây dựng mô hình tài chính, phân tích tài chính dự án, phân tích tài chính doanh nghiệp.

-          Kiến thức, kỹ năng về thủ tục, hồ sơ dự án, pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

-          Kinh nghiệm đầu tư/phát triển dự án xây dựng.

-          Ít nhất 5 năm làm chuyên môn lĩnh vực liên quan

 

 

-          Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác trong phát triển dự án (tư vấn thiết kế, nhà thầu, nhà cung cấp..).

-          Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

-          Kỹ năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo tốt.

-          Làm việc độc lập và làm việc nhóm.

-          Xử lý công việc nhanh và hiệu quả.

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.