Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên nhân sự (FECON UCC)

 • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Human Resources
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý quan hệ lao động, hồ sơ nhân sự:

- Quản lý bất mãn

- Theo dõi biến động nhân sự, lập thống kê, báo cáo

- Thực hiện các công tác liên quan đến thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tranh tụng lao động, điều chuyển nổi bộ

- Quản lý hồ sơ nhân sự, văn bản giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan.

- Xử lý nghỉ việc

2. Chế độ chính sách, tiền lương

- Theo dõi lương, chấm công, nghỉ phép, làm thêm giờ, đề xuất đi công tác và giải quyết các thanh toán chế độ theo chính sách cho người lao động

- Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BH tại nạn cho người lao động toàn công ty:

- Thực hiện tính toán và đối chiếu lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phúc lợi khác chính xác, kịp thời. Tuyệt đối bảo mật các thông tin về lương và các khoản thu nhập liên quan đến người lao động.

3. Thực hiện công tác đào tạo

- Tham mưu cho trưởng phòng về các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn lực

- Liên hệ với các đơn vị đào tạo, tổ chức các lớp đào tạo cần thiết cho công ty

- Tổng hợp số nhân sự cần tham gia đào tạo, trình trưởng phòng.

4. Công tác Tuyển dụng

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban

- Tổ chức, hướng dẫn các phòng/ban thực hiện các bước tuyển dụng theo Quy trình tuyển dụng của Công ty

5 Cải tiến liên tục và thực hiện nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

II. YÊU CẦU

1.Kiến thức chuyên môn

- Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh, Xã hội nhân văn

- Nắm rõ các lĩnh vực hoạt động của công ty

- Nắm rõ luật lao động

- Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành

2. Kỹ năng công việc

- Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi

- Khả năng phân tích, tổng hợp: khá

3. Kinh nghiệm tối thiểu

Ít nhất từ 2 năm trong lĩnh vực quản trị nhân sự

4. Lưu ý đặc biệt

Cẩn trọng, nhạy bén, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.