Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Điều hành tổng thể phòng QLTB

 • Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty.
 • Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác để thực hiện chức trách và báo cáo cấp trên theo định kỳ/đột xuất

2. Quản lý hiệu quả sử dụng thiết bị

 • Hoàn thiện báo cáo nâng cao, cải tiến và phát huy tối ưu công cụ hệ thống quản lý MEM.
 • Kiểm soát hiệu quả hoạt động các thiết bị chính trên hệ thống, cảnh báo và đề xuất giải pháp (nếu có).

3. Quản lý điều hành nguồn nhân lực của Bộ phận

 • Lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.
 • Điều hành nguồn lực bộ phận phù hợp với năng lực cá nhân và tối ưu năng xuất đảm bảo đúng theo chủ trương chỉ đạo từ BLĐ công ty.

4. Quản lý điều hành các chức năng chính của phòng Thiết bị bao gồm

 • Khai thác thiết bị: Xem xét đề xuất quản lý khai thác thiết bị hoạt động hiệu quả cho các dự án, hạn chế tối đa thời gian máy chờ việc.
 • Sửa chữa thiết bị: Trực tiếp chỉ đạo quản lý sửa chữa đảm bảo kỹ thuật và kịp thời.
 • Quản lý sử dụng thiết bị: Chỉ đạo quản lý hồ sơ thiết bị, kiểm soát việc sử dụng thiết bị của công ty tại các dự án nói chung và đề xuất các giải pháp tối ưu.
 • Cải tiến thiết bị: Đánh giá sự phù hợp của thiết bị đối với nhu cầu công ty, tìm kiếm và đề xuất cải tiến hoặc thay đổi cần thiết.
 • Quản lý Bảo trì, Bảo dưỡng và An toàn thiết bị: Chỉ đạo định hướng thực hiện hiệu quả nâng để cao chất lượng và tuổi thọ thiết bị
 • Đánh giá thiết bị đầu tư, thiết bị sử dụng trong năm và đề xuất thanh lý, thay thế.

5. Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan

6. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

Kiến thức chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học ngành cơ khí máy, thiết bị, máy xây dựng.
 • Thành thạo tiếng anh trong giao tiếp.
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty
 • Có kiến thức về quản lý.

Kỹ năng công việc

 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: Giỏi
 • Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: Giỏi.
 • Tự nghiên cứu, học hỏi.

Kinh nghiệm tối thiểu

 • 05 năm trong lĩnh vực liên quan.
 • 02 năm quản lý cấp phòng trở lên.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [RAITO - FECON] Trưởng phòng Quản lý Dự án, rfi, trưởng phòng, quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: kỹ sư hiện trường, site engineer, geotechnical engineering, raito-fecon, kỹ sư, engineer
 • Number of positions: 3
 • Posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.