Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý công tác Kinh tế.

 • Xây dựng và quản lý quy định nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.
 • Xây dựng, kiểm soát, quản lý các thay đổi, bổ sung, phát sinh.
 • Kiểm soát khối lượng thi công, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình, hồ sơ nghiệm thu hoàn công công trình
 • Quản lý, kiểm soát kinh phí dự án, dự toán các gói thầu.
 • Quản lý, kiểm soát Hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu.
 • Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tài chính dự án

2. Nhiệm vụ phối hợp

 • Phối hợp chặt chẽ với các Phòng liên quan của công ty/ FECON Invest nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện đầu tư từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

Kiến thức chuyên môn

 • Đại học trở lên các ngành xây dựng, giao thông.
 • Hiểu biết, có kiến thức về đầu tư dự án.
 • Kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế dự án
 • Ưu tiên có thêm kinh nghiệm giám sát, quản lý dự án

Kỹ năng công việc

 

 • Tiếng Anh (Ưu tiên)
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, viết tốt.
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 • Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác trong đầu tư dự án (tư vấn thiết kế, nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác đầu tư...).
 • Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt; 
 • Xử lý công việc nhanh và hiệu quả.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Project, Cad, …

Kinh nghiệm: 5 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực tương đương

Similar Jobs

 • Location: Thai Nguyen
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.