Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý thiết bị

 • Cập nhật và hoàn thiện hồ sơ thiết bị được giao;
 • Lập danh sách linh kiện, phụ kiện thay thế cần thiết, đề xuất mua để phục vụ công tác bảo dưỡng và sửa chữa của các thiết bị được giao;
 • Lập định mức, định kỳ kiểm tra và báo cáo việc sử dụng thiết bị bao gồm tình trạng thiết bị, định mức tiêu hao nguyên liêu, định mức nhân công….;
 • Lập kế hoạch và kiểm soát việc sử dụng và vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của các Đội thi công;
 • Thực hiện các báo cáo, lập các hồ sơ QLTB, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đúng quy trình;
 • Cập nhật danh mục vật tư bảo dưỡng, sửa chữa và gia công, chi phí thiết bị, chi phí dầu DO và các chi phí liên quan ….;
 • Kiểm soát an toàn thiết bị và chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo các điều kiện về an toàn thiết bị công trường.
 • Theo dõi kiểm định thiết bị và quản lý bảo hiểm thiết bị: rà soát danh mục thiết bị của Công ty, kiểm tra thời hạn kiểm định, thời hạn bảo hiểm của từng thiết bị, lập yêu cầu kiểm định trình cấp trên phê duyệt và thực hiện;
 • Cung cấp hồ sơ kiểm định, bảo hiểm thiết bị theo yêu cầu công trường;
 • Tham gia kiểm kê thiết bị định kỳ theo quy định của Công ty.

2. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp dựng thiết bị

 • Tiếp nhận các yêu cầu sữa chữa, thay thế, lắp dựng thiết bị từ các bộ phận liên quan;
 • Đánh giá tình trạng thiết bị và sự phù hợp của các yêu cầu để đưa ra phương án đúng đắn;
 • Kiểm tra chất lượng vật tư thay thế trước khi sử dụng và chủ trì thực hiện sửa chữa;
 • Thực hiện các công tác lắp dựng và hoàn thiện máy theo yêu cầu;
 • Nộp hồ sơ và thực hiện thanh quyết toán chi phí liên quan: lập báo giá, lập dự toán và lập hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công các công tác sửa chữa, gia công, lắp dựng thiết bị với các bên liên quan. Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán: tạm ứng, quản lý tiền mặt và thanh quyết toán, …

Job Requirement

 • TN Đại học các ngành xây dựng, cơ khí máy, thiết bị, điện, máy xây dựng;
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chí kỹ thuật của máy móc thiết bị.
 • Ưu tiên có tiếng Anh
 • Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [ Hà Nội Hải Phòng] Kỹ sư chất lượng, Kỹ sư chất lượng, QA, QC, Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Number of positions: 4
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - Chuyên viên Kinh tế đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuy, [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Địa Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.