Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chương chình đào tạo: Great Leaders, Great Trainers

Khóa học thứ 2 dành cho các quản lý, lãnh đạo FECON trong chương trình Great Leaders, Great Trainers được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần, 17, 18.3 đã diễn ra hết sức thành công.

9 học viên đã được huấn luyện về kỹ năng giảng dạy một cách bài bản, kỹ lưỡng, từ việc làm thế nào để chuẩn bị cho một khóa đào tạo chất lượng đến việc tăng tính hấp dẫn cho một bài giảng.

Không chỉ trang bị kiến thức, giảng viên đến từ học viện Dale Carnegie đã thêm năng lượng cho những người tham gia để sẵn sàng trở thành những giảng viên nội bộ của FECON trong tương lai. 

“Great Leader, Great Trainner” là chương trình đào tạo giảng viên nôi bộ nhằm chuẩn bị nguồn lực cho việc triển khai PMP sắp tới cũng như năm học tập 2018 tại FECON.

Search job
FECON Network
Survey

Which channel do you know about Fecon Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.